NEWS WYDARZENIE

Mamy kolejną nową trasę dla rowerzystów

Zakończyła się kolejna inwestycja realizowana przez Miasto Gniezno, a dofinansowana środkami z funduszy europejskich. To kilometrowa trasa rowerowa w ciągu ul. Gdańskiej. Jest to element większej koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie Gniezna.

Przedmiotem projektu była przebudowa ul. Gdańskiej w Gnieźnie na odcinku od Ronda im. Jacka Kaczmarskiego do Ronda Winiary o łącznej długości około 1 km. W ramach planowanej trasy rowerowej została wykonana droga dla rowerów i ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z betonu asfaltowego. Ponadto wykonano chodnik i zjazdy. Zadanie objęło również zamontowanie oznakowania pionowego i poziomego oraz doświetlenie jednego przejścia dla pieszych z przejazdem rowerowym.

Efektem zrealizowanego projektu ma być poprawa dostępności komunikacyjnej Gniezna, większa mobilność mieszkańców, a także zwiększenie liczby osób korzystających z rowerów w codziennych podróżach.Celem projektu jest zwiększenie mobilności mieszkańców, a także obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych do atmosfery w centrum Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego, poprzez budowę trasy rowerowej w ciągu ul. Gdańskiej w Gnieźnie, montaż energooszczędnego oświetlenia przejścia dla pieszych oraz działania informacyjno-promocyjne służące zmianie nawyków transportowych oraz promowaniu alternatywnych form transportu.

 

Projekt pn. „Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od Ronda im. Jacka Kaczmarskiego do Ronda Winiary w Gnieźnie, w zakresie wykonania trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

•          Data rozpoczęcia projektu: 5.05.2020

•          Data zakończenia projektu: 31.12.2021

•          Całkowita wartość projektu: 1.408.981,65

•          Kwota kosztów kwalifikowalnych: 1.253.135,02

•          Kwota dofinansowania: 1.065.164,76

 

Trasa rowerowa na ul. Gdańskiej jest fragmentem większej koncepcji budowy tras rowerowych na terenie Gniezna. Trwa bowiem również budowa, finansowana w pełni środkami miejskiego budżetu, jej dalszej części: od ronda Winiary aż do Wiaduktu Solidarności. W ramach tej trasy zostanie wykonana ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego. Ponadto zostanie wykonany chodnik i zjazd o nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie obejmuje również zamontowanie oznakowania pionowego i poziomego oraz przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej – Winiary –Biskupińskiej w Gnieźnie. Umowny koszt tej inwestycji to prawie 1,9 mln zł.

Miasto Gniezno przygotowuje także zmianę organizacji ruchu na samym wiadukcie, gdzie dopuszczony będzie ruch rowerowy na chodniku. Następnie na ul. Żwirki i Wigury zrealizowany zostanie projekt pasów rowerowych prowadzących aż do ul. Roosevelta.

źródło: Gniezno.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *