NEWS PIŁKA NOŻNA

Absolutorium dla zarządu i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Mieszka

18 czerwca miało miejsce walne zgromadzenie członków MKS Mieszko Gniezno. Zebranie to miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu za 2019 rok, nakreślił także wizję rozwoju Klubu na następne pięć lat. Krótka dyskusja zakończyła się absolutorium dla Zarządu i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. 

W drugiej części zgromadzenia, odbyły się wybory nowych władz Klubu. W skład Zarządu weszli: Maciej Ciesielski prezes zarządu, Marek Lisiecki, Waldemar Czajkowski oraz Janusz Malęgowski jako członkowie Zarządu. 

W podziękowaniu za zaangażowanie w 20-letnią działalność Klubu, jego honorowym prezesem został Roman Gąsiorowski. 

Taki przebieg walnego i ogólny konsensus dotyczący dalszego funkcjonowania Klubu zdaje się zamykać wszelkie dyskusje i niedopowiedzenia dotyczące wewnętrznych problemów, choć oczywiście do rozwiązania pozostaje kwestia niedoborów finansowych w budżecie. Z tym ma sobie poradzić nowo wybrany Zarząd. Wsparciem będzie tu doświadczenie zastępcy dyrektora Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Marka Lisieckiego, który wszedł
w skład zarządu. Zabezpieczone jest więc funkcjonowanie całego Klubu, jego pierwszej drużyny, ale przede wszystkim Akademii Mieszko Gniezno, powołanej dla szkolenia dzieci i młodzieży. 

MKS MIESZKO GNIEZNO

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *