NEWS TOP NEWS WYDARZENIE

PILNE! Nie będzie na razie letniego basenu w Gnieźnie!

Możemy już oficjalnie poinformować – Ratusz wstrzymuje bezterminowo decyzję o budowie basenów, które miały powstać do lata przy ul. Spokojnej. Powodem jest szalejąca epidemia koronawirusa, a co za tym idzie, niepewna sytuacja gospodarcza. 

Jeszcze przed wakacjami mieliśmy cieszyć się z atrakcji, o której wielu gnieźnian marzyło. Przy ul. Spokojnej (rejon nowej hali widowiskowej) miał powstać zespół trzech niecek basenowych ze zjeżdżalniami będący letnią atrakcją dla wszystkich pozostających w domach. Teren planowano ogrodzić, zagospodarować i dodatkowo pobudować toalety, pomosty, natryski i przebieralnie. Dziś już wiemy, że inwestycja na razie nie powstanie. 

Wczoraj mieliśmy poznać nazwę firmy, która będzie odpowiedzialna za budowę obiektu, jednak Ratusz unieważnił postępowanie przetargowe. Wszystko ma oczywiście związek z tym, co dzieje się nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Poniżej publikujemy pełną informację opublikowaną przez Urząd Miejski.

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Baseny letnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 6 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć”. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 433) Zamawiający uznał, iż prowadzenie ww. postępowania oraz wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Wobec powyższego Zamawiający postanowił jak na wstępie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *