BIEGI NEWS

Ruszyły zapisy na Bieg im. Hipolita Cegielskiego

Jeśli Bieg Lechitów, czy Bieg Europejski kogoś przerasta, to na horyzoncie jest impreza, gdzie dystans jest zdecydowanie krótszy. To Bieg im. Hipolita Cegielskiego na 1 lub 5km. 

Bieg im. Hipolita Cegielskiego ma na celu integrację mieszkańców Gniezna ze środowiskiem akademickim PWSZ Gniezno. Jest to impreza otwarta, w której udział biorą: władze Uczelni, wykładowcy, studenci, Włodarze Miasta oraz mieszkańcy Gniezna, dla których często ze względu na krótki i przyjemny dystans (1 lub 5 km w zależności od deklaracji uczestnika) jest to pierwsza przygoda z bieganiem.

Pierwsza edycja biegu miała miejsce w 2009 r. Był to Bieg Jubileuszowy z okazji 5-lecia istnienia uczelni. Od 2014 r., z okazji 10-lecia PWSZ Gniezno, bieg nosi nazwę patrona uczelni i wpisuje się w kalendarz corocznych imprez sportowych jako Bieg im. Hipolita Cegielskiego. Od samego początku Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem obejmuje JM Rektora PWSZ w Gnieźnie, a od 2014 r. również Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król. W poprzednich edycjach udział w biegu wzięli m. in.: Piotr Gruszczyński (Senator RP), Jaromir Dziel (Prezydent Miasta Gniezna), znakomity maratończyk Andrzej Krzyścin (Dyrektor Biegu Europejskiego i Biegu Lechitów) oraz Klaudia Piórek (mistrzyni świata w karate tradycyjnym).

Z okazji przypadającej 15-tej rocznicy powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, tegoroczna XI edycja biegu – zadedykowana została temu wydarzeniu. Stąd też na pamiątkowym medalu, który otrzyma każdy uczestnik biegu, pojawi się rocznicowe logo.

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY:

Bieg odbędzie się 8 czerwca br.tj. w sobotę, o godz. 10:00

Trasa została wyznaczona przez Organizatorów i obejmuje ona 5 pętli wokół Kampusu PWSZ Gniezno (BIEG GŁÓWNY) lub 1 pętlę wokół Kampusu (BIEG TOWARZYSZĄCY)

Dystans dla biegaczy wynosi:

BIEG GŁÓWNY: 5 km (dla wszystkich chętnych powyżej 13 roku życia)

BIEG TOWARZYSZĄCY: 1 km (dla początkujących biegaczy, którzy po 1 pętli wokół Kampusu PWSZ Gniezno, kończą na MECIE swój bieg)

START i META zlokalizowane będą przy budynku nr 6.

BIURO ZAWODÓW czynne będzie od godz. 08:00 w Kampusie PWSZ w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 43-55, w bud. nr 6. Na terenie Kampusu organizatorzy przygotowali bezpłatny parking dla uczestników biegu.

Zapisy:

 1. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie – http://maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-PWSZ do dnia 5 czerwca br. lub do wyczerpania limitu miejsc. Organizator ustala limit biegaczy na 100 osób.
 2. Przed biegiem w Biurze Zawodów, każdy z uczestników odbiera: indywidualny numer startowy, chip oraz podpisuje deklarację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
 3. WSTĘP WOLNY – uczestnicy biegu nie ponoszą żadnych kosztów!

Zasady uczestnictwa:

 1. W biegu mogą wziąć udział wszyscy miłośnicy biegania, bez względu na wiek.
 2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) lub złożenie w Biurze Zawodów deklaracji o braku przeciwskazań do wzięcia udziału w biegu (uczestnik wypełnia deklarację przy odbiorze numeru startowego).
 3. Do udziału w biegu dopuszcza się osoby niepełnoletnie pod warunkiem sprawowania nad nimi opieki przez rodziców (prawnych opiekunów) podczas trwania całej imprezy. Nieletni startują w biegu za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych), którzy potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych swojego dziecka do startu w zawodach.
 4. Zorganizowane grupy szkolne, biorą udział w zawodach pod opieką nauczyciela. Start zawodników niepełnoletnich jest możliwy, tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Za uzyskanie takiej zgody i dostarczenie jej do Biura Zawodów, odpowiada nauczyciel zgłaszający uczniów do biegu.
 5. Ze względów organizacyjnych opiekun zorganizowanej grupy szkolonej, zobowiązany jest przybyć na miejsce zawodów i zgłosić się w Biurze Zawodów, na co najmniej 30 minut przed startem swoich zawodników.
 6. Organizatorzy zapewniają: zimne napoje (woda), ciepły posiłek po biegu oraz opiekę pielęgniarską.
 7. Podpisanie deklaracji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.Regulamin biegu
 8. Klauzula informacyjna – RODOKlauzula informacyjna – RODO

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują na MECIE pamiątkowe medale. Dodatkowo zwycięzcy BIEGU GŁÓWNEGO otrzymują puchary za miejsca I-III w kategorii: kobiet i mężczyzn.

PATRONAT

Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objął: dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie oraz dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Dział Promocji i Rozwoju Uczelni

tel. 61  424 29 42 wew. 231, wew. 333

email: kb@pwsz-gniezno.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *