NEWS TENIS STOŁOWY

Samorządowcy stanęli przy stołach

W sobotę, 9 lutego w sali sportowej OKSiR i obiektach Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie odbyły się XX Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów i Starostów w Tenisie Stołowych, będące jednocześnie  IV  Memoriałem im. Krzysztofa Szkudlarka. Głównym trofeum był puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a wszystko odbywało się pod Honorowym Patronatem Krystyny Łybackiej – Posła do Parlamentu Europejskiego.

Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie, wspólnie z Radą Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu przy współpracy takich instytucji, placówek i organizacji jak: Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, Kurkowe Bractwa Strzeleckie i Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu i Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego. Uczestnikami zawodów byli radni, wójtowie, burmistrzowie i starostowie z terenu 26 gmin i 13 powiatów województwa wielkopolskiego. 

Wśród 175 uczestników, w turnieju udział wzięło 132 samorządowców w tym 14 wójtów i burmistrzów, 27 kobiet i 91 radnych  Wśród zawodników obecny był także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, poseł Szymon Szynkowski vel Sęk, oraz poseł na Sejm RP Zbigniew Ajchler, którzy rywalizowali przy zielonych stołach w kategorii wójtów i burmistrzów.         

Tegoroczna edycja rozgrywek w kategorii wójtów, burmistrzów i starostów była jednocześnie IV Memoriałem Krzysztofa Szkudlarka w Tenisie Stołowym. Obecna na turnieju była małżonka pani Beata Szkudlarek, która wyraziła podziękowanie za pamięć o mężu obecnym samorządowcom i życzyła uczestnikom sportowej rywalizacji połączonej z integracją. Podczas uroczystości otwarcia imprezy uhonorowano pana Stanisława Antoszczyszczyna, wieloletniego wolontariusza tej imprezy, który ponad 40 lat pracuje w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo zajmując się min. sprawami sportu, odznaką „Za zasługi w rozwoju  Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS”. Odznakę wręczył Przewodniczący WZ LZS w Poznaniu Tadeusz Tomaszewski wspólnie z obecnymi parlamentarzystami.  

W zawodach udział wzięli samorządowcy z powiatu: wrzesińskiego, poznańskiego, obornickiego, krotoszyńskiego, konińskiego, słupeckiego, kościańskiego, gostyńskiego, pilskiego, wągrowieckiego, gnieźnieńskiego, międzychodzkiego i miasta Poznań.

Klasyfikacja indywidualna w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:  

 

KATEGORIA: wójtów, burmistrzów i starostów

1 miejsce:  Krzysztof Deutsch – Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego

2 miejsce:  Zbigniew Ajchler – Poseł na Sejm RP (gmina Sieraków)

3 miejsce:  Tomasz Lesiński – Burmistrz Gminy Kobylin

 

KATEGORIA:  radnych 

1 miejsce:  Stanisław Dolaciński – radny Miasta Gniezna 

2 miejsce:  Artur Kozłowski – radny gminy Czempiń   

3 miejsce:  Mirosław Kaczmarek – radny powiatu kościańskiego

 

KATEGORIA wspólna dla pań:

1 miejsce: Danuta Strzelczyk – radna gminy Śmigiel   

2 miejsce: Małgorzata Adamczak – Burmistrz Gminy Smigiel       

3 miejsce: Lidia Dudział – radna miasta Poznania  

4 miejsce: Lucyna Wrzyszczyńska – zastępca Wójta Gminy Rzgów                         

Okolicznościowe statuetki i upominki rzeczowe w tej kategorii ufundowane zostały przez Krystynę Łybacką Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Przeprowadzono także dodatkową kategorię dla byłych samorządowców  Zwycięzcami tej kategorii zostali:

1 miejsce –   Leszek Dobrzykowski – Niechanowo                 

2 miejsce –   Śliwecki Tadeusz – Witkowo   

3 miejsce –  Juszczak Jacek – Zagórów       

Rozegrano także dodatkowe mecze o miano najlepszej zawodniczki i zawodnika turnieju, o statuetki im. śp. Krzysztofa Szkudlarka ufundowane przez Burmistrza Witkowa Mariana Gadzińskiego. Zwycięzcami tej kategorii zostali Krzysztof Deutsch i Danuta Strzelczyk 

W klasyfikacji generalnej gmin w finałowej szóstce znalazły się:

I miejsce    – Gmina Golina  – 64 pkt 

II miejsce  – Gmina Śmigiel  – 56 pkt

III miejsce – Gmina Kobylin  – 53 pkt

IV miejsce – miasto Poznań – 49 pkt

V miejsce  – Gmina Witkowo   48 pkt   

VI miejsce – Gmina Kórnik   47  pkt

W klasyfikacji końcowej powiatów wśród 3 najlepszych znalazły się :

I miejsce    – powiat koniński – 190 pkt

II miejsce   – powiat poznański – 142 pkt

III miejsce  – powiat gnieźnieński – 111 pkt 

IV miejsce – powiat krotoszyński – 94 pkt

V miejsce   – powiat wrzesiński – 56 pkt

III miejsce  – powiat obornicki – 51 pkt 

Zwycięzcy poszczególnych kategorii indywidualnych otrzymali pamiątkowe medale i statuetki ufundowane przez posłankę do PE Panią Krystynę Łybacką, Burmistrza Witkowa Mariana Gadzińskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Witkowa Piotra Jóżwika i Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Bogusława Mołodeckiego. Reprezentacje najlepszych gmin i powiatów w turnieju tenisowym i strzeleckim otrzymały okolicznościowe puchary ufundowane przez organizatorów. Wręczono również statuetki im. Henryka Muchy dla „najstarszego” i „najmłodszego” uczestnika zawodów. Seniorem zawodów okazał się 67 letni Henryk Kania  – radny Miasta Poznania a najmłodszym 21 letni Karol Krupa radny gminy Kobylin. 

W czasie trwania zawodów, współorganizator Kurkowe Bractwo Strzeleckie zorganizowało VI Otwarty Turniej Strzelecki z Karabinka Pneumatycznego o puchar Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie. W kategorii mężczyzn i kobiet  wzięło udział 120 miłośników strzelectwa. 

W czasie trwania zmagań tenisowych i strzeleckich organizatorzy przeprowadzili kilka konkurencji rekreacyjnych, które nie zaliczane były do kategorii zespołowych. Pamiątkowe medale za zajęcie od I do III miejsca wywalczyli:

rzut lotką do tarczy elektronicznej:                                                                                             

1m – Wojciech Majchrzak – Kołaczkowo                                                                                        

2m – Marek Zawal – Zagórów,                                                                                                          

3m – Marcin Szumera – Kobylin

rzut ringo:                                                                                                                                           

1m – Krzysztof Nikodem – Rogożno                                                                                                   

2m – Piotr Kostrzewski – Nekla                                                                                                         

3m – Hubert Kuszak – Rogożno                                                                                        

 wyrzucanie kośćmi:                                                                                                                       

1m – Andrzej Łyskawa – Pyzdry                                                                                                        

2m – Robert Jankowski – Kórnik                                                                                                     

3m – Grzegorz Kreczmer – Kobylin 

W imprezie uczestniczyli organizatorzy oraz zaproszeni goście:  Tadeusz Tomaszewski – Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Sejmiku Wojewódzkiego, Przewodniczący Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu, Piotr Gruszczyński – Starosta Gnieźnieński, Marian Gadziński  Burmistrz Witkowa, Marek Wiatrowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Witkowa, Beata Szkudlarek – żona śp. Burmistrza Witkowa, Telesfor Gościniak – radny powiatu gnieźnieńskiego – Członek Zarządu Powiatu, Bogusław Mołodecki – Hetman Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Tomasz Radacz – Dyrektor OKSiR Witkowo, Bernadetta Nowak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego oraz Stanisław Dolaciński – Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan wraz z członkami zarządu – Anną Stanowską, Justyną Banasik, Arletą Bekas i Krzysztofem Wojciechowskim                                                                                                                  

W ramach zawodach samorządowców  w tenisie stołowym odbyły się VI Otwarte Zawody Strzeleckie z Karabinka Pneumatycznego „O Puchar Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie”. Przed strzelnicą Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie zorganizowało wystawę na temat swojej historii. W zawodach rywalizowało ze sobą 120 zawodników skupionych w 27 drużynach. Podobnie jak w poprzednim roku najlepsi zawodnicy z kategorii kobiet i mężczyzn brali udział w pojedynku strzeleckim o „Statuetkę Brata Kurkowego śp. Krzysztofa Szkudlarka”, którą w tym roku wywalczył Karol Kuszka z gminy Zagórów.

Zwycięzcy – kategorii kobiet:                                                                                                               

I miejsce – Beata Bruczyńska z wynikiem 48 punktów na 50 możliwych,                                     

II miejsce – Ewa Kasprzyk z wynikiem 41 punków,                                                                

III miejsce – Małgorzata Adamczyk z wynikiem 40 punków,

Zwycięzcy – kategorii mężczyzn:                                                                                                         

I miejsce    – Karol Kuszka z wynikiem 47 punków,                                                                          

II miejsce  – Janusz Mirek z wynikiem 46 punktów,                                                                        

 III miejsce – Henryk Janus z wynikiem 46 punktów,

W kwalifikacji drużynowej gmin finałowe miejsca zajęły drużyny:

I miejsce i puchar Prezesa Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego  w Witkowie Bogusława Mołodeckiego – drużyna w składzie: p. Karol Kuszka, p. Marcin Kaczorowski, Jacek Juszczak, Michał Ruciński z gminy Zagórów z wynikiem 169 punków na 200 możliwych.                                                                                                                                  

II miejsce i puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie Piotra Jóźwika – drużyna w składzie: p. Henryk Janus, p. Maciej Kutka, p. Krzysztof Nikodem, p. Hubert Kuszak z gminy Rogoźno z wynikiem 166 punków.                                                                        

III miejsce i puchar Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Mariana Gadzińskiego – drużyna w składzie: p. Tomasz Lesiński, p. Michał Skupin, p. Konrad Przybyszewski, p. Andrzej Maćkowiak z gminy Kobylin z wynikiem 159 punków.                                                    

IV miejsce i puchar Radnego powiatu gnieźnieńskiego – Telesfora Gościniaka – drużyna w składzie: p. Robert Guziołek, p. Ewa Kasprzyk, p. Marek Jagodziński, p. Jolanta Walaszek z gminy Niechanowo z wynikiem 158 punków.                                                                             

V miejsce i puchar Przewodniczącego Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu Tadeusza Tomaszewskiego – drużyna w składzie: p. Beata Bruczyńska, p. Andrzej Surdyk, p. Iwona Pawłowicz – Napieralska, p. Roman Genstwa z gminy Kórnik z wynikiem 157 punków.                                                                                                                                             VI miejsce i puchar Prezesa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan – Stanisława Dolacińskiego – drużyna w Składzie: p. Janusz Mirek, p. Paweł Grochociński, p. Mariusz Majewski, p. Wojciech Wojdyński z gminy Golina z wynikiem 157 punków.                         

Zwycięzcy w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy, puchary i statuetki.

Organizację XX Regionalnych Zawodów Samorządowców w Tenisie Stołowym wspierała kilkunastoosobowa grupa  uczniów – wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej im. Adama Borysa w Witkowie podopiecznych Pawła Piniarskiego – sędziego głównego imprezy.  

Organizowane od 20 lat zawody miały także formę spotkania integracyjnego będącego okazją do wymiany poglądów i doświadczeń samorządowych w obszarze sportu. W czasie spotkania wójtów i burmistrzów i starostów podczas imprezy Tadeusz Tomaszewski  Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Sejmiku Wojewódzkiego przedstawił systemowe rozwiązania w obszarze sportu i wspierania inwestycji sportowych realizowane 2019 roku przez Województwo Wielkopolskie.

Zawody upłynęły w bardzo miłej atmosferze. Zadawalająca jest także duża liczba uczestników co świadczy o zapotrzebowaniu na te zawody, chęci sportowej rywalizacji oraz popularności tenisa stołowego i strzelectwa sportowego wśród wielkopolskich samorządowców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *